Dutch Boosting Group en uw privacy

Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Ln deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit doen wij conform de eisen uit de avg.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij onder meer aan uw rekeningnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt 'verwerken' genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in het verzamelen, het bewaren, het raadplegen, het gebruiken en het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

  • (potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers;
  • Bezoekers van onze websites;
  • Deelnemers aan onze trainingen;
  • Sollicitanten;
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dutch Boosting Group bv, ofwel Dutch Boosting Group, is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. Omdat wij verantwoordelijk zijn, sluiten we waar nodig overeenkomsten met de verwerkers van uw persoonsgegevens.

Dutch Boosting Group verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en stelt deze gegevens alleen beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen.

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Als u klant bij ons wilt worden, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Dit zodat wij de levering van of contact over diensten en producten kunnen verzorgen, zoals we zakelijk zijn overeengekomen.

Ook als u reageert op een vacature op onze website, vragen wij om uw gegevens, waaronder uw cv. We gebruiken deze gegevens om uw sollicitatie te beoordelen en om met u te communiceren. We vragen uw gegevens in te sturen via werkenbij@dutchboostinggroup.nl. Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde omgeving met beperkte toegang. Uw gegevens worden in de sollicitatieprocedure gedeeld met collega's die een rol hebben in de beoordeling van kandidaten. De gegevens worden voor de duur die nodig is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure bewaard.

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Het verwerken van persoonsgegevens als Dutch Boosting Group hiertoe wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij het doen van de administratie hebben wij een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen aan bijvoorbeeld de belastingdienst. De belastingdienst mag alle gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de te heffen belasting opvragen bij ons. Ook de toezichthouders zoals de autoriteit persoonsgegevens (ap) kunnen gegevens opvragen.

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om u als relatie op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Dutch Boosting Group, verwerken wij persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. We kunnen u onder andere via post, telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten. Ook versturen wij periodiek nieuwsbrieven per e-mail en informeren we u over onze events, campagnes en promoties. Dit doen we met uw nadrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u altijd wijzigen of intrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dutch Boosting Group bewaart uw persoonsgegevens voor zolang u met ons communiceert, geabonneerd bent op een nieuwsbrief of diensten afneemt. Het bewaren duurt zolang nodig is om onze diensten te leveren en aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens automatisch conform wettelijke termijnen. Onthoud dat een kopie van deze gegevens tijdelijk wordt bewaard in back-ups.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens met andere ondernemingen. Dit doen wij uiteraard niet zonder goede reden. Zo delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met:

  • Administratiekantoor: in- en verkoopfacturen in verband met de btw-aangifte;
  • Boekhouder en beheerder crm-programma;
  • Leveranciers van lct-voorzieningen: zij zorgen voor de benodigde software, informatiebeheer en de ondersteuning op lct-gebied;
  • Beheerder en host van de website: zij zorgen dat de site goed functioneert en beveiligd is.

Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dutch Boosting Group sluit verwerkersovereenkomsten in die gevallen waarin een onderneming gegevensverwerker is namens Dutch Boosting Group. Daarin is onder andere gesteld dat zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten. Zoals aangegeven onder 'waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?' delen wij soms ook gegevens met de belastingdienst of toezichthouders.

Hoe borgen wij uw privacy?

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben onze processen ingericht op de eisen die de avg stelt. Ook hebben al onze medewerkers zich geconformeerd aan deze privacyverklaring. En wij zorgen er voor dat alleen medewerkers die dit vanwege hun functie moeten uw persoonsgegevens verwerken.

Social media

Op onze websites kunnen buttons van social media staan, zoals google+, facebook of twitter. Deze privacyverklaring geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij raden u aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de europese unie gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de europese unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de europese unie. Als wij zelf een pagina hebben op één van de social media, zoals bijvoorbeeld facebook of linkedln, dan geldt deze privacyverklaring wel voor de inhoud van zo'n pagina.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.

Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop- up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kunt u cookies verwijderen uit uw browser of de instellingen van uw browser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren.

Welke rechten heeft u?

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit recht is vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens. U kunt deze gegevens uiteraard ook inzien. Binnen vier weken ontvangt u dan een overzicht van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, of maar in beperkte mate door ons verwerkt mogen worden, dan kunt u ons dat ook laten weten.

De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Wijziging van de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. U treft een link naar de meest actuele versie van onze privacyverklaring onderaan onze website aan.

Vragen & inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via welkom@dutchboostinggroup.nl.

Als u klachten heeft over ons gebruik van uw gegevens, kunt u een klacht bij ons indienen en/of bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens.